Sunday, March 14, 2010

LANGKAH PERTAMA . .ASsALAmUALAikUm . .


Aku MemUlAKan PenULisan BLog Ini DenGAn LAfaz BIsmiLLAh, SyuKUr Ke HAdrAT iLLAhi Di saat INi Aku MAsih LAgi BErNAfas . .

SEkaluNG UcApan TerIMa KAsih KepAda KenGKAwan Yang BanyAk MemBANtu Aku MEmBEri SEdIKiT INfORmasi PAsal PEnULISan bLOg Ne . .

Di HAti INi INGin AKu LUKiskAn SebUAh IMPian YAng MAna IMpian ITu AKu NAmakan HArapan, Aku Akan SenTIAsa TerUS BeRUSaha UntUk PenuHi IMpIAn ITu . .

AKu MAnusiA LEmah, SeLAlu TErJAtuh BerBEda Aku DArimu KAu BErdiRI TEguh Aku serBA TIAda Aku KekuRAngAn . .

KesemPAtan ini , Aku meMi
nTA MAAf DARi HUJunG RAmbUT kE hUJUng kAki Ke Atas SESiapa sAhaja Yg KuranG Selesa DeNGAn DiRIku . .hARap KOranG MAaf Kn Ler Salah Silap Aku . .MANusiA TIdak LekANg DAriPAda MeLAkuKAn KesiLAPan. .

AKu PerlUKAn PeLUAng unTUk MenGUBah Diri UNtUK menjAdi LebIH bAik . . Aku AKan BerusahA untuk MenJAdi Le
bih MAtanG dan dewasa DAri usiaku . .

HArapNYA BLOg INi Akan DApat MembANtu AKu UNtuk MemajukAn diRi Dari PelBAgai aspEk..

seKAranG sudah TEPAt PUkuL 12. 50 A.m WAktu MAlaysia . . RAsanYA uNTuk POst PeRTAma INi ELok Aku TUliskAn Sependek INi SAHAja NAnti Ape lAk OrANg KAta KAn??

SAmpai Sini Sahaja UNtuk HAri INi. . MOga2 KIta BerJUMpa di PenULIsan Aku YAng BerIKutnYA .. SelAmat MAlam . .


BUAh CEmPEDAk Di LUAr PAgar

AmbiL gALah TOlonG jOLOKkan
SAya BUdak BAru BelAJar
KAlau Salah TOlong TUnjukkan


FIe@zaN